Het belang van een vroegtijdige diagnose

De identificatie en de diagnose van deze zeldzame ziekten kunnen om verschillende redenen een uitdaging vormen:

  • Uitwendige symptomen van veel LSD’s lijken vaak op symptomen van andere, meer voorkomende ziekten, dus kan het een tijdje duren om de echte oorzaak precies vast te stellen.
  • Sommige ziekten kunnen zich heel traag ontwikkelen en bijgevolg kunnen de uitwendige verschijnselen nauwelijks merkbaar zijn en gemakkelijk over het hoofd gezien worden.
  • Zelfs bij één bepaalde ziekte kunnen de symptomen vaak van patiënt tot patiënt verschillen, wat het moeilijk maakt om "typische" LSD-symptomen te identificeren.